קרוב רחוק- על המשותף לרפואה הסינית ולרפואה היוונית-ערבית

חלק א'

מאת יעל כנען

"האדם הוא עולם בזעיר אנפין" (דמוקריטוס, המאה ה 4-5 לפנה"ס)
הרפואה הסינית והרפואה היוונית-ערבית הן שתיים משיטות הטיפול העתיקות בעולם. שתיהן צמחו כחלק מתרבות עתיקה ומפותחת אשר שורשיה מקדמת דנא. כמו בכל התרבויות העתיקות אשר צמחו מתוך חיבור לטבע ולכוחות הפועלים בו, שיטות רפואה אלו הינן הוליסטיות, במובן זה שהשלם גדול מסכום חלקיו.
האורגניזם נתפס כאחדות הנוצרת על ידי כוח החיים, אינטליגנציה עליונה, והוא משקף את אחדות הבריאה, הטבע והיקום. בסדרת מאמרים זו אנסה להציג מושגים בסיסיים במחשבה ובעקרונות של שתי המסורות הנ"ל, ואף להקביל ביניהם.

טבעם של הדברים

בראי הרפואה הערבית-יוונית:

 Physis – הפרוש המילולי לביטוי הוא טבע, גדילה. המושג מבטא תכונות וכוחות מולדים, המאפיינים ישות מסוימת: כוח הטבע, דרך הטבע, הסדר הטבעי שביקום, עקרון קבוע המבטא אחדות בסיסית, אינטליגנציה עליונה המנחה את כל המתרחש בעולם הטבע. במיתולוגיה היוונית, נחשבה פיזיס לאחת מן האלים הראשוניים אשר נוצרו מתוך האַין או מתוך עצמם (ללא הורים מולידים). היא ייצגה את "אמא טבע" בדומה לגאיה- "אמא אדמה". (אלים אחרים ייצגו את השמים, המים וכו').  בעיני הקדמונים קיים מתח מתמיד בין Physis לבין Nomos – מנהגים, חוק, סדר, כלומר העולם התרבותי של האדם. על פי היפוקרטס וגאלן, האורגניזם הוא מכלול המשקף את אחדות הטבע שהוא חלק ממנו. באורגניזם החי, מתבטא ה- Physis ככוח החיים האחראי לגדילה, לקיום, לשמירה על איזון ולריפוי. תפקידו של המרפא הוא לתמוך בטבע ולאפשר לאורגניזם לרפא את עצמו. זה הוא מקורו של המונח Physician.

בראי הרפואה הסינית: 

Dao – הפרוש המילולי לביטוי הוא "דרך" ובהרחבה הוא מייצג את הדרך בה זורמים הדברים ביקום. הדרך הטבעית, הספונטנית. הכוח הטבעי מאחורי סדר הדברים, עיקרון הפעולה האחד שממנו נובע קיומם של כל הדברים. הטאו מכיל את כל התופעות, את כל הניגודים ומעצם היותו חובק כל הוא אינו ניתן להגדרה ולהתבוננות מבחוץ.
"באין לו שם – הוא ראשיתם של ריבוא הדברים
באשר שם לו – הוא אמם" (ספר הדרך והסגולה, 1)
בפילוסופיה הקונפוציאנית מתאר ה- Dao דווקא את הדרך לנהוג מבחינה מוסרית (בדומה ל Nomos). המושג הינו אבן יסוד בחשיבה הסינית, אך אינו משמש באופן מעשי ברפואה הסינית.

בריאות וחולי

בשתי שיטות הרפואה מתבסס הטיפול על השבת ההרמוניה לאורגניזם. המחלה או ההפרעה, נתפסות כחוסר איזון המתבטא באופנים שונים. מדובר בשווי משקל דינמי בין כוחות או איכויות מנוגדים ומשלימים. הרופאים היוונים הקדמונים מצהירים שהריפוי נובע מכוח החיים (Physis) של המטופל: "הטבע מרפא את החולה" (היפוקרטס)
השמירה על ההרמוניה היא הרפואה המונעת או הנהגת הבריאות, בלשונו של הרמב"ם, והיא בעלת חשיבות ראשונה במעלה בשתי השיטות. אומר הרופא בן המאה ה- 13, ר' נתן בן יואל פלקירה:
"בזה החלק נדבר מכל חלקי מלאכת הרפואה יותר הכרחי לפי שהאדם כשידע ויכיר היאך ישמור הבריאות ויתנהג על זה המנהג כל ימיו, אפשר שלא יבא לידי חולי ויהיה בריא כל ימיו ולא יהיה במכאוב ובצער וזה תכלית זו המלאכה" (צרי הגוף, עמ' 78).
שמירת הבריאות פירושה ניהול אורח חיים המותאם לקונסטיטוציה האישית (= הנתונים המולדים) מחד גיסא ולתנאי הסביבה מאידך גיסא, על מנת לשמור על האיזון הפנימי. כך למשל, מנחה הקיסר הצהוב כיצד לנהוג בהתאם לעונות השנה :
"בסתיו…האנשים צריכים לעלות על משכבם מוקדם ולהקיץ בבוקר השכם עם קריאת התרנגול. הם צריכים להיות שלווים על מנת להפחית את עונשו של הסתיו וכדי שריאותיהם יישארו טהורות, אין הם צריכים לקרוא דרור לתשוקותיהם." (Su Wen, 3)
ומוסיף הרמב"ם:
"בימות החמה אוכל מאכלים קרים ולא ירבה בתבלינים ואוכל את החמוץ. ובימות הגשמים אוכל מאכלים החמים ומרבה תבלינים, אוכל מעט מן החרדל ומן החלתית. ועל דרך זו הולך ועושה במקומות הקרים ובמקומות החמים, בכל מקום ומקום כפי הראוי לו" ( היד החזקה, הלכות דעות, ד').

איזון

בראי הרפואה הערבית- יוונית: 

 הטיפול ברפואה היוונית מבוסס על איזון ארבע תמציות חיוניות (לַחוּיוֹת1 Humors) שהן הביטוי של ארבעת האלמנטים באורגניזם החי. הלחויות נעות בין נוזל לאדים והן בעלות איכות אנרגטית. מיזוג נכון ביניהן פירושו בריאות. כאשר מופר המיזוג נוצרת מחלה. הטיפול מבוסס על איזון הכמות והאיכות של ארבע הלחויות. מכאן צמחה אחת השיטות הידועות ברפואה זו – דטוקסיפיקציה או ניטרול ופינוי רעלים מהגוף.
ארבע הלחויות הן:
לחות הדם – Sanguine Humor
לחות לבנה – Phlegmatic Humor
מרה צהובה – Choleric Humor
מרה שחורה – Melancholic Humor
(המרות תפורטנה בסעיפים 'אלמנטים' ו- 'מזג' בהמשך הסדרה)

בראי הרפואה הסינית: 

האיזון מבוטא בראש ובראשונה על ידי היחסים בין Yin ל -Yang, שני קטבים התלויים זה בזה, אשר הדינמיקה ביניהם יוצרת את עולם התופעות ואת החיים. קוטביות זו באה לידי ביטוי באמצעות הפרמטרים : חום-קור יובש-לחות, חומר-אנרגיה ועוד. הסטייה מן ההרמוניה נתפסת קודם כל כהפרעה בזרימת האנרגיה. בהתאם לכך, מוקדש חלק ניכר מהטיפול לשיפור תנועה זו בדרכים שונות ובראשן הדיקור2.
" Yin ו Yang הם דרך השמים והארץ, המתווה של כל הדברים, ההורים של השינוי, השורש והראשית של לידה ומוות, של מקדשי האלים. הטיפול במחלה צריך להתבסס על השורשים [Yin ו- Yang] "  (מתוך Su Wen פרק 5)
ברפואה הסינית הטיפול מתמקד באיזון Yin, Yang, צ'י, דם ובתמיכה ב Jing, Shen.

ויטאליות- כח החיים

שתי תורות הריפוי הן וויטליסטיות (vitalistic), כלומר הטיפול מבוסס על תמיכה בחיוניות, בכוח החיים. ניתן לומר בהכללה שהרפואה הסינית מתמקדת יותר בתנועה ובזרימת אנרגיה ומדגישה את הטיפול הישיר באנרגיה דרך מניפולציה של מסלולים אנרגטיים (המרידיאנים). הרפואה הערבית-יוונית לעומת זאת, מדגישה שינוי 'חומרי' יותר. הבדל זה בא לידי ביטוי קודם כל באופן בו נתפסים האלמנטים כפי שנראה להלן:
רפואה ערבית-יוונית:
Pneuma – מילולית: אויר, רוח.
נשימת החיים, האנרגיה הקינטית האחראית לתנועה ולתפקוד בגוף. מקורה באוויר הנשאף ומרכזה בלב. בלב הופכת האנרגיה החיצונית לחלק מן האורגניזם ונקראת אנרגיה חיונית. באיברים השונים עוברת האנרגיה התמרה על פי התפקודים הנדרשים ממנה. בפילוסופיה היוונית משמשת המילה גם במובן רוח = Spirit.
רפואה סינית:
Qi – מילולית: אויר, נשימה. הסימן הסיני מתאר אדים העולים מסיר אורז מתבשל. כוח החיים, המקור והביטוי של תנועה ותפקוד בגוף. קיימים סוגים רבים של אנרגיה בגוף. חלק ממנה מגיע בתורשה מן ההורים ( אנרגיה מקורית Yuan Qi) ומאוחסן בכליות. חלק אחר מגיע מהאוויר ומהמזון.

במאמרים הבאים נעסוק בפרמטרים הנוספים המקבילים בין התורות: חום, חיסוניות, הזנה, איכויות, אלמנטים, מזגים (קונסטיטוציות) ותהליכים מנטליים.

יעל כנען– מטפלת בצמחי מרפא ובתזונה. מרצה לרפואת צמחים במכללת אלקאסמי ובמכללת מדיטבע. מנחה סדנאות וסיורים להכרת צמחי המרפא והשימוש בהם. ממקימי קבוצת "רפואה מפרי האדמה", המארגנת כנסים בנושא צמחי מרפא ורפואה מסורתית. רוקחת תמציות צמחים, שמה דגש על השימוש בצמחים המקומיים, מתחקה אחר שורשי רפואת הצמחים בכתבי הרפואה העתיקה. בוגרת קורס המטפלים בתזונה סינית מאקרוביוטית על פי שיטת TEF.

לעיון נוסף

מאגר צמחים ברפואה המסורתית.

הפניות והערות:
1. התלבטתי לגבי תרגום המילה Humor: למילה "נוזל" יש משמעות מאד פיזית, למילה "ליחה" שיש המשתמשים בה, יש קונוטציה פתולוגית ואילו במילה "מרה" נכון להשתמש למעשה רק לגבי שתיים מהלחויות (Yellow/Black Bile). בספר "צֳרי הגוף" שנכתב במאה ה-13 משתמש המחבר במונח "חלט". מקורו כנראה במונח הערבי "ח'לט" שמשמעותו המילולית היא ערבוב או מזיגה והוא מזכיר לנו את המילה חליטה. להרגשתי למילה זו יש צליל זר לאוזן מודרנית ולכן בסופו של דבר בחרתי במילה "לחות" בתקווה שהיא תבטא הן את האופי הלח והן את המשמעות האנרגטית, הארכיטיפית של המונח.
2. טכניקות טיפול אלו- דטוקסיפיקציה ודיקור הן ייחודיות כל אחת לתורתה. בנוסף להן קיימות אסטרטגיות ושיטות רבות אחרות (שלא אסקור אותן במאמר זה) המשותפות לשתי האסכולות.

רשימה בבליוגרפית:
רפואה סינית

הופמן, יואל. קולות האדמה, קטעים נבחרים מכתביו של החכם הסיני צ'ואנג טסה, 1977
דאור דן, אריאל יואב. לאו-דזה ספר הדרך והסגולה, 1981
ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב, עברית: חנה גינגולד, 1994
The Web that has no Weaver, Ted Kapchuk, 1983
Les Cinq Chemins Du Clair & De L'obscure, Jean-Marc Eyssalet, 1988
Shen ou L'instant Creatrice, Jean-Marc Eyssalet, 1990
http://www.acucentre.com.au/Classics/SuWen/SuWenLu/Preface,Intro,1to9.pdf
http://www.ica-israel.com/
http://www.healthyliving.co.il/terms.php
http://www.shengby.com/user/articles.php?oper=article&id=62
http://shalevclinic.com/index.php?m=text&unk=654462387874498781&t=2996
http://www.tcmbasics.com/basics_5elements.htm
http://www.enerchi.co.il/ChinaSubCategoryPage.aspx?p=10&cid=2&acsid=9 http://www.compassionatedragon.com/qi.html

רפואה יוונית/ ערבית
עמר ז. בוכמן י., צֳרי הגוף לרבי נתן בן יואל פלקירה, 2004
Chisti ,Hakim G.M. The Traditional Healer's habdbook, , 1988
Wood, Matthew. The Earthwise Herbal, 2008
http://greekmedicine.net/b_p/Four_elements.html
http://web.eecs.utk.edu/~mclennan/BA/AGEDE/Intro.html
http://etext.virginia.edu/toc/modeng/public/OslEvol.html
http://www.fisheaters.com/fourtemperaments.html
http://theosophytrust.org/tlodocs/articlesTeacher.php?d=Galen.htm&p=48
http://homepage.mac.com/hermetic1/HistMed2.pdf
http://homepage.mac.com/hermetic1/HistMed2.pdf
http://www.kheper.net/topics/cosmology/elements.html
http://www.webwinds.com/myth/elemental.htm

מומלצי החודש

מתעניינים? השאירו פרטים. נחזור מהר!