צמחים, מזונות ודיקור לטיפול באש היינית (Yin Fire) – מאמר אחרון בסדרה

מאת שרון בנרף

בפרקים הקודמים תיארנו את התלקחותה של האש היינית (Yin Fire) בגוף, כנובעת מחולשה ראשונית של האדמה. כעת נעסוק בשאלה, מהי האסטרטגיה הטיפולית הנדרשת, בהתאם למשנתו של לי דונג יואן, על מנת לטפל במורכבות של 'צינון' האש וייצוב האדמה?

האש היינית- אסטרטגיית טיפול בצמחי מרפא

להתלקחות האש היינית בגוף ישנם מופעים רבים ומגוונים, בהתאם לכתוב המופיע בתיאוריו של לי דונג יואן, ובתיעודן של פרקטיקות קליניות אשר נכתבו בהשראתו. הבסיס המשותף לכולן הוא חולשת טחול ומכאן חולשת 'הצ'י המקורי'- ה Yuan Qi, בשילוב התלקחות מופע אשי בחלקו העליון של הגוף. לכן, על פורמולות הצמחים המטפלות בבעיה, לשלב מספר אסטרטגיות. לי דונג יואן מציין בכתביו את שלושת העיקרים הבאים:

1. יש לדאוג לחיזוק הטחול-קיבה ולחיזוק 'הצ'י המקורי' על ידי שימוש בצמחים חריפים, חמימים ומתוקים.
2. ניתן 'להרים' את הצ'י היאנגי  על ידי שימוש בצמחים מקבוצת 'משחררי רוח חיצון' בגלל אופיים הקליל והנדיף. (הצמחים המשוייכים לקבוצת 'משחררי רוח חיצון' הנם צמחים הנהוגים לרוב בשימוש בעת חדירה של פתוגן מן החיצון לגוף, לדוגמא במצבי התקררות ראשוניים, עקב יכולתם 'להדוף' את הפתוגן כלפי חוץ. בהקשר של 'האש היינית', מוצע השימוש ביכולתם להדוף לפי חוץ, דווקא כדי לעזור ליאנג הטהור, אשר ייתכן ושקע מטה, לחזור חזרה מעלה- ש.ב.).
3. יש לנקז את האש הפתוגנית על ידי שימוש בצמחים קרים ומרים.

לי דונג יואן מזכיר שהכתבים העתיקים מַנחים "במקרה של חולשה, לטפל בַּאמא" ולכן הכרחי לטפל באדמה, אשר חולשתה היא זו שהולידה לבסוף את התלקחות האש. מכאן, ממליץ לי להשתמש בצמחים מתוקים וחמים כ'קיסרים', בצמחים מרים וקרים כ'שליחים', ובצמחים חמוצים כ'שֹרים' וכ'עוזרים'. (חלוקת התפקידים הנ"ל נפוצה בספרות ההרבולוגיה הסינית, ומעידה על תפקודו של כל צמח וצמח בפורמולה. לרוב ה'קיסר' יעיד על מטרתה העיקרית של הפורמולה, כשה 'עוזרים' וה'שרים' עוזרים לו בהדגשת מטרה זו, או במיתונה, כאשר מדובר בצמח חזק במיוחד. ה'שליחים' לרוב מעידים על כיוון פעולתה של הפורמולה בגוף, בהתאם לקשר הידוע ברפואה הסינית בין טעמים לאיכויות ולכיווני תנועה. כאן לדוגמא, שימוש בצמחים מרים וקרים כ'שליחים', מעיד כי הפורמולה מכוונת בין השאר לתנועה כלפי מטה, כיוון הנתמך גם על ידי הטעם החמוץ של הצמחים ה'עוזרים', אשר יחזק את התנועה המתכתית פנימה, תנועה אשר נחלשה בעקבות האש המשתוללת- ש.ב.).

לי טוען שכאשר מרכיבים פורמולה למצב מורכב כאש היינית, אין בשום אופן להשתמש בפורמולה חריפה-מתוקה-חמימה בלבד (אסטרטגיה המחזקת את האדמה), ולא בפורמולה מרה-קרה בלבד (אסטרטגיה המנקזת אש). לטענתו, זהו המקום בו נכשלו הפורמולות שנולדו ב"אסכולת הקירור" של Liu Wan Su. עוד טוען לי , שכאשר הטחול-קיבה חלשים, לצ'י היאנגי קשה לשגשג [עקב פעולה ההרמה של הטחול, אשר נפגעה]. כאשר הצ'י הטחול פגוע, הצ'י היאנגי מחלחל מטה ופוגע בכליות, מאחר והאדמה מבקרת את המים. כתוצאה, העצמות נעשות רפות וקמלות, מח העצם מתרוקן, והרגליים לא מסוגלות להלך. זהו מצב הנגרם מעודף של צ'י ייני ביחס לצ'י יאנגי. ולכן, אסטרטגיה מייזעת [= הכוונה לצמחים] דווקא תוביל להחלמה, בעוד שאסטרטגיה משקיעה מטה [=לדעתי הכוונה להיא לצמחים מרוקני חום] תוביל למוות. צמחים מתוקים וחריפים יעשירו את הקיבה, וזה יתבטא בהעלאת הצ'י לחיצון. בגישה זו, השימוש בצמחים מייזעים אינו מיועד לעודד הזעה, אלא למעשה 'להרים' את היאנג.

על אף שהפורמולה המפורסמת ביותר של לי היא Bu Zhong Yi Qi Tang ('מרקחת לתמיכה במרכז ולרענון הצ'י'), בחרתי כאן דווקא להתייחס לפורמולה אחרת, אשר פחות נמצאת בשימוש פופולארי כיום, אך היא הפורמולה העיקרית בכתביו של לי לטיפול באש היינית.

הפורמולה Bu Pi Wei Xie Yin Huo Sheng Yang Tang ('מרקחת לחיזוק הטחול-קיבה, ניקוז האש היינית והרמת היאנג'):

Chai Hu (Radix Bupleuri) קיסר
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis) (שר (מוקפץ
Huang Qi (Radix Astragali Membranacei) שר
Cang Zhu (Rhizoma Atractyloids) (שר (מושרה במי אורז, מקולף מקליפתו השחורה, חתוף לרצועות, מיובש בשמש, מגורר לאבק, מוקפץ
Qiang Huo (Rhizoma et Radix Notoptergii) שר
Ren Shen (Radix Ginseng) שר
Huang Qin (Radix Scutellariae Baicalensis) שר ועוזר
Huang Lian (Rhizoma Coptidis Chinensis) (שר ועוזר (מקולף, מטוגן ביין, מוקפץ
Shi Gao (Gypsum Fibrosum) (בכמות קטנה ובכלל לשיקולו של המטפל, אולי להסיר בהמשך).

פעילות הפורמולה

הפורמולה משלבת את שלוש האסטרטגיות אשר לי נותן עליהן דגש, ואשר פורטו בתחילת המאמר:
Ren Shen, Huang Qi, Gan Cao, Cang Zhu מחזקים את הטחול ומעצימים את הצ'י
Chai Hu, Qiang Huo, Sheng Ma מסייעים בהעלאת היאנג הטהור
Huang Qin, Huang Lian, Shi Gao מטהרים חום ומנקזים אש מהלב ומהקיבה.

הנחיות תזונה והתנהגות במקביל ללקיחת הפורמולה

לי מדגיש את חשיבות הרגלי החיים במקביל ללקיחת הפורמולה, להבטחת הצלחתה התרפויטית (נזכיר כי לחיזוק האדמה מקום דומיננטי בתהליך הריפוי), ומפרט את המלצותיו ההתנהגתויות והתזונתיות לתהליך ההחלמה:

יש להפחית לכמויות אוכל קטנות
יש לאכול מזון ערב לחך (מזון טעים- מחזק)
יש להימנע מדיבור למשך מספר שעות לאחר שתיית הפורמולה! (הדיבור מחליש את הצ'י)
יש להימנע מיין, ממזונות חיטה מלחלחים [ייתכן והכוונה לקמחים] וממזון מתובלן מדי, מחשש שהלחות החמה במזון הנ"ל תחריף את האש היינית  ותפגע ב'צי המקורי'.
יש להימנע ממים קרים ומפירות ומזונות קרים, מחשש שיתישו את הצ'י היאנגי.
יש לשאוף למזון חם ולהימנע ממזון שומני/ מטוגן.
מאחר והמתודה של הפורמולה עוסקת בהעלאת היאנג הטהור, יש איסור חמור ממזונות מותססים/ מותפחים, המעשירים את היִין [ מזונות אלו, כגון לחמים ומוצרי חלב, מושכים אליהם לחות, הנם קשים לעיכול ומתישים את הטחול-קיבה, ומכאן גם את ה'צי המקורי'].

מודיפיקציות לפורמולה

לחיזוק הטחול-קיבה, לי נוהג להגביל את עצמו לחמש פורמולות בלבד, אותן הוא משלב בטיפול, במלואן או בבידוד רכיבים מתוכן, כמקורַן או עם מודיפיקציות, לבד או במקביל לפורמולה העיקרית (Bu Pi Wei Yin Huo Sheng Yang Tang).

הפורמולות הן:

כאשר הדגש הוא על דופק חלש, עייפות, חולשת גפיים ושלשול המעיד על לחות- מוסיף Ping Wei San ('אבקה לייצוב הקיבה'), מורכבת מ: Cang Zhu, Chen Pi, Hou Po, Gan Cao.
כאשר הדגש הוא על דופק הולם, צ'י חלש, הזעות ספונטניות, חום בגפיים, שלשול אפשרי, ויובש המתבטא בעור יבש ובנשירת שיער– מוסיף Huang Qi Jian Zhong Tang ('מרקחת אסטרגלוס לחיזוק המרכז'), מורכבת מ: Huang Qi, Bai Shao, Gui Zhi, Gan Cao, E Jiao, Sheng Jiang, Da Zao.
כאשר הדגש הוא על דופק חלש וחולשת דם, מוסיף רכיב או שניים מ Si Wu Tang ('מרקחת ארבעת החומרים') בהתאם לסמפטומים. מורכבת מ: Dang Gui, Shu Di, Bai Shao, Chuan Xiong.
כאשר הדגש הוא על צ'י חלש, דופק חלש וקוצר נשימה– מוסיף Si Jun Zi Tang ('מרקחת ארבעת הג'נטלמנים'). מורכבת מ: Ren Shen, Fu Ling, Bai Zhu, Gan Cao.
כאשר הדגש הוא על צמא או על חסימה בשתן, מוסיף רכיב או שניים מ Wu Ling San ('מרקחת חמשת הרכיבים ע"ש Fu Ling'), למעט Gui Zhi. מורכבת מ: Fu Ling, Zhu Ling, Bai Zhu, Ze Xie, Gui Zhi.

לי מציין כי מעולם לא נכשל בהשגת אפקט טיפולי בעבודה עם הפורמולות הנ"ל, אולם לא תמיד הצליח להגיע לריפוי מלא, וחלק מהמטופלים חזרו אליו כעבור זמן עם בעיה נוספת. להשערתו, כנראה אלו מקרים בהם הבעיה חדרה כבר ל cv, gv או chong (שלושה מתוך שמונת המרדיאנים המיוחדים, המקושרים לבעיות אשר שורשן עמוק) אך לדידו של לי, גם כאשר בעיה היא בעומק המיוחדים, ראשיתה תמיד בחולשת הטחול-קיבה.

אסטרטגיית דיקור לאש היינית

בדומה לשימוש בצמחים ולהנחיות ההתנהגותיות, אסטרטגיית הדיקור של לי למצב של התלקחות האש היינית מתמקדת בעבודה מקבילה הכוללת שלושה ערוצים:
1. ניקוז דם– בכדי להשיב את האש ש'ברחה' מעלה ליאנג חזרה מטה ליִין, מציע לי לדמם את מרידיאני האיברים המלאים (ה Zang), על מנת לפתוח את ערוץ התנועה לדם לנוע בחופשיות, ובכך להשיב את האש חזרה מטה. כך, החלק התחתון לא יסבול מקור והחלק העליון לא יסבול מהאש שהתלקחה. [לי מדגיש שיש לדמם את מרידיאני ה Zang ולא את המרידיאנים היאנגים, מאחר והמופע האשי מקורו באש יינית ולכן עבודה על היאנג לא תשפיע].
2. חיזוק דרך הנקודה st36– הנקודה (נקודת האדמה על מרידיאן הקיבה) תחזק את ה'צ'י המקורי', ה Yuan Qi אשר נפגע ע"י הרגשות הלא מאוזנים והתזונה הלא סדירה.
3. שיקום ה'צ'י המקורי' (Yuan Qi) דרך נקודות ההתראה הקדמיות (Mu) של האיברים החלולים: cv12, st25, cv4, gb24, cv3, cv5 . במידה והתסמינים כוללים גם חסימה של הפתחים, יש לדקור גם את נקודות הההתראה הקדמיות  של האברים המלאים:  cv14, lu1, gb25, liv13, liv14, cv17.

סיכום

בסדרת מאמרים זו הצגנו את התיאוריה של לי דונג יואן בדבר התלקחותה של האש היינית, ואת נסיונו הקליני בדבר הטיפול בה. גישתו של לי לתהליך הריפוי בכלל ולסוגיית האש היינית בפרט, הנַה דוגמא להתבוננות אחראית, מעמיקה ומעוררת השראה, של מטפל אשר אינו נרתע מהתבוננות מורכבת על פתולוגיה ועל האסטרטגיה לטיפול בה. לי חוזר ומדגיש לאורך כל הדרך את חשיבות אורח החיים (ובפרט מתעכב על תזונתו של אדם ועל תנועת רגשותיו) בהשגת הרפואה ולאיזון האדמה, ובכך מזכיר לנו גישה שורשית ונכונה, אשר נעדרת לעיתים מעולמנו, גישה אשר שמה את המתינות והמניעה במרכזו של תהליך ריפוי, ואינה מבודדת את 'המחלה' מן 'האדם'.

שרון בנרף B.ed F.A. Dip.Ac.CH מטפלת ברפואה סינית עתיקה (דיקור, צמחי מרפא, תזונה). יוצרת ShenNong Jewelry– תכשיטים בהשראת הרפואה הסינית.    [email protected].

לעיון נוסף

למאגר צמחים ברפואה המסורתית (סיני-לטיני-עברי)
למעבר למאמרים הקודמים בסדרה "האש היינית" ולבבליוגרפיה
למעבר למאמר השימוש בחמשת הטעמים ברפואה הסינית ובקלאסיקת ה Pi Wei Lun

מומלצי החודש

מתעניינים? השאירו פרטים. נחזור מהר!