האש היינית- Yin Fire- סדרת מאמרים

מאת שרון בנרף

הקדמה- Li Dong Yuan 'אסכולת האדמה'
חלק א – מבוא ל Yin Fire- חשיבותה של האדמה
חלק ב- Yin Fire- מנגנון התפתחות
חלק ג- Yin Fire- הגורמים להתלקחותה
חלק ד- אסטרטגיות טיפוליות
מעבר לבבליוגרפיה

Yin Fire- חלק א- חשיבותה של האדמה

אני זוכרת את הפעם הראשונה שנתקלתי במושג 'Yin Fire'… מיד עלתה לנגד עיני דמות של עקרת בית שבעלה בדיוק נכנס לה הביתה באמצע הספונג'ה, והיא כולה, איך נאמר… Yin Fire… רותחת עליו! לא ידעתי מה זה אומר, אבל ידעתי לזהות את עצמי שם… הרבה דברים לא הסתדרו לי, עם הידע שאחזתי עד לאותו רגע. ידעתי שאני מאוד יינית מצד אחד, אבל שאני גם רואה הרבה מופעים של אש, מנגד. וידעתי בתוכי, שהנטייה לבחור בפורמולות קרות לנקז את האש, היא לא נכונה לי… הרגשתי, שבכלל צריך לחמם…

ידעתי גם, שלהוגה הרעיון, Li Dong Yuan, מיוחסת האסטרטגיה הטיפולית אשר שמה את אלמנט האדמה במרכזו של כל טיפול. "הוא כבר חבר" חשבתי לעצמי… ויצאתי לחקור את הרעיון. סדרת מאמרים זו, מציגה את רעיון התפתחות ה Yin Fire בכמה שלבים:

חלק א' של המאמר- יעסוק בחשיבותו של אלמנט האדמה כמרכזי לשמירת צ'י חיוני בגוף.
חלקים ב' ו-ג' של המאמר- יעסקו במנגנון התלקחותה של האש היינית בגוף.
חלק ד' של המאמר- יציע אסטרטגיות לטיפול ב Yin Fire דרך תזונה, צמחים ודיקור, כפי שמדגים Li במאמריו.

קצת טרמינולוגיה לפני הקריאה

1. ממליצה לעיין במאמר Li Dong Yuan- אסכולת האדמה– לקבלת רקע כללי על התקופה. בהתאם לנהוג באזכור שמות סיניים באופן מקוצר, במהלך הכתיבה השוטפת יצויין שמו של Li Dong Yuan כ Li.

2. כל הציטוטים הכתובים בעברית בספר הם תרגום שלי לביבליוגרפיה, אותה קראתי באנגלית. השתדלתי להישאר נאמנה למקור ככל שניתן (יש לזכור, שגם ה'מקור' הוא למעשה תרגום מסינית, של מתרגמים אחרים). כאשר ישנן הערות בסוגריים [ ] – הן משוייכות לפרשנות שלי, או של Bob Flaws, מתרגם הספר Pi Wei Lun.

3. חלקו זה של המאמר מוקדש לחשיבות תקינותו של אלמנט האדמה. האיברים והאיכויות המרכזיים המשוייכים לאלמנט האדמה הם הקיבה והטחול, אשר תפקידם הוא להפיק צ'י מן המזון, ולסייע לשאר ה Zang Fu להפיק צ'י מן הטעמים המשתייכים אליהם. במאמר זה, בהתאם לנורמות הכיתוב במערב, כאשר ידובר על תפקודם כצמד, יוצגו תחת הכינוי 'טחול-קיבה' (spleen-stomach בספרות הלועזית). בשפה הסינית הקיבה מכונה Wei והטחול מכונה Pi. משמעות שם ספרו המרכזי של Li- ה Pi Wei Lun- הוא 'מסה על קיבה וטחול'.

בכמה מילים- מה היא Yin Fire?

לפני שניגש לברר את מנגנון ה Yin Fire- מה הגורמים לה, כיצד ואיפה היא מתלקחת, ולאילו תרחישים היא גורמת, יש להתעמק בנקודת המוצא של Li בחקירתו. Li מתייחס לטחול-קיבה ולשמירת ה Qi התקין שלהם, כאל השורש ההכרחי לשמירה על בריאות תקינה. לדידו, הוא אינו מחדש דבר כאשר הוא יוצא מנקודת הנחה זו, אלא רק מסב את תשומת ליבנו לכתבים העתיקים, ומלמדנו לקריאה נכונה בהם ולהסקת המסקנות הקליניות הנכונות הנובעות מכך.

Li טוען כי הכתבים חוזרים ומדגישים שוב ושוב את מקומה של הקיבה כשורש האדם, וטוען כי מטפלים נוהגים בחוסר אחריות כשאינם רואים זאת, ומסבים נזק למטופל במקום להצילו. תפקידו הוא להראות לנו את הכוונה האמיתית של הכתבים.
Li מצטט בספרו אינסוף ציטוטים מהכתבים הקלאסיים, ובפרט מה Su Wen ומה Ling Shu. במאמר זה אביא את הציטוטים שאני מוצאת לנכון כמשמעותיים ביותר לנושא הנדון בהמשך- ה Yin Fire.

חשיבות הציר טחול-קיבה, ושמירה על חיוניותו, כהכרח לבריאות:
Li מדגיש כי הכתבים העתיקים מגדירים את צ'י הקיבה כ"שורש האדם". כימת הדגנים והנוזלים, מקבלת הקיבה את חומרי הגלם מן השתייה ומן המזון, ומפיקה מהם את כל סוגי ה qi הדרושים לגוף (ה Qi המגן- Wei Qi, ה Qi המזין- Ying Qi, וכן הלאה). לאחר ש"העבירה" את ה Qi המופק ממנה אל הטחול, הוא אחראי ל'הרמת' ה Qi ולהפצתו, בתהליך אשר בסופו של דבר יביאו לכלל הגוף.

"ה Yin מופק מחמשת הטעמים. עם זאת, חמשת הטעמים עלולים לפגוע בחמשת מקומות ה Yin [=הכוונה כאן לאברי ה Zang]. באשר לחמשת הטעמים, על האדם להסתפק במועט ולהימנע מזלילה, גם אם הפה משתוקק להם, מאחר וזלילה תפגע ב Qi הנכון [=אני משערת שהכוונה ל Zhen Qi]" (מצטט מתוך Su Wen 3)

"כאשר חמשת הטעמים מאוזנים בקפידה, העצמות ישרות והגידים גמישים, qi ודם זורמים בחופשיות, ורקמות החיבור דחוסות היטב. כך Qi העצמות חסון. העוקב בזהירות אחר הנחיות אלו, ייהנה מאריכות חיים על פי הצו השמיימי".
(מצטט מתוך Su Wen 3)

"הדגנים והנוזלים הם שורש האדם. לכן, האדם מת כאשר הוא חסר דגנים ונוזלים, וצ'י הקיבה נעדר מן הדופק". (מצטט מתוך Su Wen 18)

"חמשת הריחות נכנסים לאף ומאוכסנים בלב ולריאות, ומסייעים לראייה בהירה ולצלילות הקול. חמשת הטעמים נכנסים דרך הפה ומאוכסנים בקיבה ובמעיים. הטעמים מזינים את חמשת ה zang. כאשר הרמוניים, ה Qi נולד. נוזלים וליחות נולדים, והרוח (spirit) מגיעה ומתחדשת". (מצטט מתוך Su Wen 9).

שישים שניות על ה Yuan Qi- "הצ'י המקורי"

ל Yuan Qi מקום של כבוד ומגיע לו מאמר משלו ללא ספק… אך מאחר והוא אבן יסוד בהבנת מנגנון ה Yin Fire, ארצה להקדיש מספר שורות להבנתו. ה Yuan Qi מכונה ה " צ'י המקורי". הוא הדחף השמיימי, הכח הראשוני אותו אנו מקבלים עוד בעוּבַּרוּת, המהווה את הבסיס לתנועתיות הגוף. (נהוג להקביל אותו כמשלים ל Jing, הלא הוא הכח הראשוני המתקבל בעוברות, ומהווה את הבסיס לחומרי הגלם הבונים את הגוף). שמירה על חיוניותו של ה Yuan Qi לאורך החיים, שומרת על היכולת לחיות בהתאם לתבנית המקורית שלנו, ומאפשרת לחלוח, הזנה וחיוּת בכל מערכות הגוף.

Li מוסיף, כי קריאה קפדנית בכתבים מראה כי ה Yuan Qi שופע, כל עוד הוא מוזן ומועשר ע"י הטחול והקיבה, כאשר פעולתם תקינה והם חופשיים מכל נזק. אך אם צ'י הקיבה חלש, וכמות האוכל הנכנס כפולה מהדרוש, אזי לא רק שנסב נזק לטחול-קיבה, אלא גם התחדשותו התדירה של ה Yuan Qi תפַּגע, וכתוצאה מכך תתעוררנה מחלות.

עוד הוא מפרט, שתזונה לא סדירה, והעדר מתינות בצריכת מזונות קרים או חמים תפגע בטחול-קיבה. נוסף לכך, שמחה, כעס, דאגנות ופחד, יפגעו ב Yuan Qi וכתוצאה מכך 'אש הלב' תתלקח. 'אש הלב' וה Yuan Qi אינם יכולים לשכון יחד במקביל, ואם האש 'מנצחת' היא תסב נזק לאדמה. [דיון זה יפורט בהרחבה במאמר הבא הדן בהתלקחות ה Yin Fire. אך יש לשים לב כבר עכשיו, שעיקר הגורמים לעליית מחלה, לדידו של Li הם רגשות ותזונה. בכך Li מעניק כיוון שונה להתפתחות הרפואה הסינית, אשר עד כה שמה דגש עיקרי על חדירת פתוגן מן החיצון].

כמו כן, Li טוען כי הכתבים מציינים שכאשר נפגע אדם מ qi מזיק [= הכוונה לפתוגן מן החיצון, אני משערת], חמשת ה Zang וששת ה Fu ניזוקים ממנו. אולם, הם יכולים לפגע ע"י מזיקים חיצוניים רק כאשר הצורה וה qi היו מלכתחילה ריקים. ללא חולשה פנימית, Qi מזיק חיצוני לבדו, לא יוכל לגרום נזק לאנשים. זוהי ההוכחה שמקור המחלות הן בטחול-קיבה, והחכמים חזרו והדגישו זאת.

במאמרים הבאים נרחיב את הרעיון אשר מתחיל להתחוור בסוף חלק זה, ולפיו פגיעה באלמנט האדמה, אשר גוררת פגיעה ב Yuan Qi, גורמת ל'אש הלב' להתלקח שלא בזמנה ולא במקומה, ויוצרת מופע, אותו מכנה Li כ Yin Fire- אש יינית.

וקצת אופטימיות לסיום חלק זה…
"לך אחר חוקי ה Yin וה Yang, חוקי המספרים = [הכוונה ליחסי הזוג- Yin Yang, יחסי ה 5- חמשת האלמנטים, יחסי ה 10- עשרת הגזעים, ויחסי ה 12- שניים עשר הענפים], שמור על תזונה מתונה, שעות נכונות, ללא הגזמה ביחסי מין. ואז ה Jing SHEN ידורו יחד בהרמוניה… מוות לא יגיע לפני שנחגגה יום הולדת ה 100". (מצטט מתוך Su Wen 1)

Yin Fire- חלק ב- מנגנון התפתחות

בפרקים הקודמים הכרנו את Li Dong Yuan , אבי 'אסכולת האדמה' , ונחשפנו להנחת המוצא שלו, על פיה איזון האדמה הוא ראשיתו של כל טיפול. כעת נבחן כיצד, לדידו של Li, מתלקחת האש היינית ויוצאת ממקומה, כאשר האדמה חלשה.

אז מה היא בכלל תיאוריית האש היינית?

לא פשוט לתווך את רעיון ה Yin Fire, ולכן, לאחר שאשתדל להסביר אותו 'בשפת המשורר',
אנסה לפשט אותו קצת עם עולם הדימויים שלי, אשר שירתו אותי בנסיונות להבנת המנגנון.
אני מקווה שבכך אועיל לקריאה, ושהדבר ייטיב ולא ייסבך…

כאמור Li חוזר ומדגיש, שתזונה לא מסודרת ולא מתונה (בכמותה, בטמפרטורה או באנרגטיקה שלה) תגרום לנזק לטחול-קיבה (אשר חיוניותם, אחראית לחיוניותו של ה Yuan Qi, אליבא דה Li). כמו כן, גם קיצוניות ברגשות (שמחה, כעס, דאגנות ופחד) מסבה נזק ל Yuan Qi.

כאשר qi הטחול-קיבה הותש, ובעקבותיו גם ה Yuan Qi הותש, "אש הלב" תתלקח מעצמה, וממקומה במחמם התחתון היא תנסוק מעלה ותצטבר בלב, עקב חיבורה הישיר אליו. זוהי ה Yin Fire. באומרו "אש הלב" , מתכוון Li לאש השוכנת במחמם התחתון, ומקושרת ל"אש השר" (Xin Bao-Pericardium) או ל"שער הגורל" (Ming Men). אש זו מקושרת לכליות, ליצר החיים, ובמצבה התקין והבריא, היא אמורה להימצא במחמם התחתון, בנסתר. אותה אש, אינה יכולה לדור בכפיפה אחת יחד עם ה Yuan Qi, ולכן, כאשר נחלש ה Yuan Qi ו "זולג מטה" (עקב חולשת טחול-קיבה, לרוב) מתלקחת לה ה Yin Fire וסוערת עד ללב.

האש היינית- וכיצד אני מסבירה אותה לעצמי?

כאשר ניסיתי להסביר לעצמי את המנגנון הנ"ל, חשבתי על שני דימויים אשר אולי יפַשטו את הרעיון: את ה Yuan Qi אני מדמה לכח אשר שומר על זקיפות האדם, על המרכז שלו, כח פנימי אשר דוחף מהמרכז כלפי חוץ, ובכך משאיר את הדברים במקומם, ואת האדם איתן מול סביבתו . Li מקשר כח זה לצ'י הטחול, המאופיין כאחראי על פעולת ההרמה. נוסף על כך, כפי שכבר צויין קודם לכן, גורס Li כי חדירת פתוגן מן החוץ אינה רק עניין של חולשת הצ'י המגן (Wei Qi), ושבהכרח אם חדר פתוגן, סימן הוא לחולשת ה qi המקורי- ה Yuan Qi באדם. מכאן, כאשר אני חושבת על ה Yuan Qi, אני מדמה את עוצמתו לשמשון הגיבור בקריאתו "תמות נפשי עם פלשתים" ולהדיפתו את עמודי התווך כלפי חוץ. דימוי נוסף שעלה במחשבתי הוא צמח הג'ינסנג– Ren Shen- אשר צורתו כאדם והוא מופיע בפורמולות של Li כמחזק את הטחול ואת ה Yuan Qi.

את מנגנון התלקחותה של ה Yin Fire מעלה ללב, אני מדמה לתחושת הצרבת הנוצרת מחומצת הקיבה… כאשר שוכנת במקומה, בקיבה, החומצה חיונית לתהליך עיכול תקין באדם. אבל, כאשר בעקבות חולשה מסוימת (כגון בקע, ריפלוקס, וכן הלאה) פלשה חומצה מן הקיבה לרקמות אחרות אשר אינן ערוכות לה (ושט לדוגמא), היא פוגעת בסביבתה ומכלה אותה. כך גם אש השר, אשר אמורה לשכון בנסתר, במחמם התחתון. כל עוד היא שם היא חיונית לרצון, לתשוקה, להמשכיות החיים. אך ברגע שהתלקחה ופלשה לאזורים לא לה, היא מסבה נזק רב לרקמות אשר אינן מוגנות בפניה.

HeartburnPhotoshop

את הקשר כולו, בין אדמה יציבה לבין התלקחותה של אש, אני יכולה לדמות למצב במזרח התיכון שלנו… כאשר האדמה לא יציבה, והגבולות אינם ברורים, לצערנו הרב, אש מתלקחת לרוב…

כיצד מתבטאת בגוף האש אשר יצאה ממקומה
הציטוט הבא מדגים יפה את אותה תופעה, אשר Li מפרשה כ Yin Fire:
"מחלה ב Yin נובעת מאכילה, שתייה, סביבת מגורים, Yin ו Yang [=הכוונה כאן ליחסי מין], שמחה ועצב… Yin ריק מוביל לחום פנימי. הדבר יתבטא בעייפות, חולשת ה qi, חסימה במחמם העליון וחסימה בתעלה התחתונה. צ'י הקיבה נעשה חם והחום הזה 'מתאדה' לחזה ויצר תחושת בערה פנימית" (מתוך Su Wen 62)

אמנם איני מרחיבה בסדרת מאמרים זו בדבר הסימפטומים של Yin Fire, אך Li מדגיש שהמופע כולל סימנים של חולשה וקור (מעידים על חולשת sp yang) במקביל לסימנים של התלקחות אש בחלקו העליון של הגוף. ג'ובאני מצ'וצ'ה (Giovanni Maciocia), מטפל וחוקר את כתבי הרפואה הסינית, משתף בנסיונו הקליני ומפרש Yin Fire בכל פעם כאשר יש סימנים לחום בחלקו העליון של הגוף אשר אינם מובהקים כ"חום ריק" או "חום מלא", מאחר והם משולבים בסימני קור כגון רגליים קרות או לשון חיוורת. התגלמות של חום למעלה יכולה לכלול תחושת חום בפַּנים, לחיים אדומות, צמא, פצעים בפה וכן הלאה. ביטוי קליני נפוץ נוסף שג'ובאני מזהה הוא עייפות כללית (הנובעת מחולשת Yuan Qi) יחד עם בביטויים נוספים של חולשת טחול-קיבה. ולכן, ג'ובאני מייעץ "לחשוד" ב Yin Fire כאשר יש:

1. חולשת Yuan Qi המתבטאת בעייפות כללית גדולה
2. חום כלשהו למעלה (פנים אדומות, צמא, כיבים בפה)
3. סמני קור כלשהם (תחושת קור, לשון חיוורת).

במיוחד חושד ג'ובאני ב Yin Fire, כאשר נתקל בסמני חום ולשון חיוורת, מזהה את השילוב הזה כרכיב נפוץ במחלות אוטואימוניות.

עד כאן סקרנו את מנגון ה Yin Fire בשלושה מאמרים:
הראשון– הציג את 'אסכולת האדמה' של Li Dong Yuan, ואת הרקע לתקופה בה פעל
השני- הציג חשיבותה של האדמה, והסביר כיצד חולשתה היא מקור לתולדת מחלות
והשלישי- המאמר הנוכחי, אשר תיאר את מנגנון התלקחותה של האש היינית מן הנסתר במחמם התחתון, אל עבר מופע פתולוגי במחמם העליון.

בעיני, אופן התבוננות זה של Li מרחיב את המחשבה וכדאי להעמיק בו, בהתבוננותו על מטופלים ובחשיבה על האבחנה המבדלת. המאמר הבא (ב"ה) ייתאר בפירוט את הגורמים להתלקחות האש היינית, אליבא ד Li, והמאמר החמישי והאחרון בסדרה יפרוס את אסטרטגיית הטיפול של Li לאש היינית, בהתייחסו לפורמולת צמחים, דיקור, תזונה והתנהגות.

ולסיום קליל יותר הנה שיר נחמד לסיום (לא לבעלי לב חלש…) אשר לא מצאתי ממחיש ממנו…

 

Yin Fire- חלק ג- הגורמים להתלקחותה

בפרקים הקודמים סקרנו את מנגנון התלקחותה של האש היינית ממקומה במחמם התחתון הנסתר, אל מופעה במחמם העליון, עקב חולשת אדמה אשר איפשרה זאת. בפרק זה, נסקור את הגורמים להתפתחותה של אש יינית זו. על פי  Li, ישנם חמישה גורמים להתלקחות ה Yin Fire. כל אחד מגורמים יכול לעוררה בנפרד, אך לרוב הם שזורים זה בזה ומלבים זה את זה. הגורמים להתלקחותה של האש היינית הם:

1) חולשת טחול

הטחול ניזוק הודות לחשיבה מרובה, לחרדה ודאגנות יתר, לפעילות גופנית מועטה, לעבודה מוגזמת, לתזונה לא נכונה או לטיפול תרופתי שגוי. כאשר הוא נחלש, תפקודיו הרבים נחלשים. אחד מתפקודיו הוא טרנספורמציית הנוזלים בגוף. כשלון זה גורם לנוזלים להצטבר כלחות, ולחות זו מפריעה וחוסמת את זרימת ה Yang Qi. מאחר וה Yang הוא חם מטבעו, כאשר הוא חסום ומצטבר נוצר בגוף חום מזיק. כאשר חובר החום ללחות שהצטברה, הם הופכים ללחות חמה, אשר מעצם טבעה, שוקעת מהמחמם האמצעי בו נוצרה, למחמם התחתון. כאשר "זולגת" הלחות החמה למחמם התחתון [אני מדַמה אותה ללבַּה], היא פוגשת באש השר, האש אשר משכנה הוא בפלג הגוף התחתון, וגורמת לה להתלקח.

חולשת טחול עלולה ליצור גם חולשת דם. כאשר הדם חלש (= לא קיבל הזנה מספקת ע"י הטחול), הוא יוביל בסופו של דבר ל Yin חלש. ה Yin החלש ייכשל בעיגון ה Yang, וכך שוב תתלקח אש השר ותעלה מעלה.

רגשות הפוגעים בטחול: Li מפרש מתוך הכתבים, כי התודעה נובעת מהלב. הוא מסביר כי רגשות כגון זעם, צער, דאגנות ופחד עלולים לפגוע ב Qi הטחול וליצור סטגנציה בלב אשר עלולה להתבטא כהתלקחות Yin Fire. מאחר והלב מאכסן את התודעה [ה SHEN] , האש תפגע בה. בנוסף, האש 'אוכלת' את הרוח, כלומר את זרימת ה qi במרידיאנים [הכוונה ל Ying Qi- ה Qi המזין]. פגיעה בצ'י המזין פוגעת בתהליך התמרת הנוזלים, ובכך גם פוגעת בתהליך היווצרות הדם. כאשר הדם פגוע, נפגעת עוד יותר האפשרות לעגינה של ה SHEN. ולכן ישנה חשיבות לצורת חיים רגועה ושמחה לשמירה על הבריאות 🙂
פגיעה נוספת בטחול על ידי אש השר: מאחר ואש השר מתלקחת מעלה, היא מוסיפה לפגיעה בטחול ובתפקודיו- וביניהם ביכולת ההרמה שלו, היכולת להעלות את הצ'י והנוזלים הטהורים.  אותה צניחת qi מטה, היא זו שגורמת ל qi 'לזלוג' למחמם התחתון ולגרום לאש השר שבו, להתלקח מעלה. חולשת טחול מעודדת את התלקחות ה Yin Fire, והתלקחות ה Yin Fire מעודדת את חולשת הטחול.

פגיעה לאורך הCHONG, המרידיאן החודר: ניתן לומר כי 'המסילה' עליה מתלקחת ה Yin Fire היא ה Chong במרכז הגוף. (ה Chong, המכונה גם 'המרידיאן החודר', משוייך לשמונת המרידיאנים המיוחדים, המתקשרים להתפתחות המוקדמת של האדם, ונושאים את איכויותיו העמוקות ביותר, אשר קיבל ב'ירושה' ממשפחתו ומן השמיים. ה Chong מכונה גם 'ים הדם', ואחראי ברמה העמוקה ביותר על שפע זרימתו). ה Chong מתחבר לפתחים התחתונים של Ren Mai ו- Du Mai (המרדיאנים 'החוצה הקדמי' ו'החוצה האחורי' בהתאמה. משוייכים גם הם לשמונת המרידאנים המיוחדים, כאשר החוצה הקדמי מכונה גם 'מרידיאן העיבור' ונמצא בקדמת הבטן, ו'החוצה האחורי' מרכז את אנרגיית ה Yang בגוף, ומקביל לעמוד השדרה. שלושת המרידיאנים הנ"ל נפגשים באזור חיץ הנקבים). כמו כן מתחבר ה Chong לאיברים כליות ולב. החיבור ל Du Mai מאפשר חיבור ל yang, ואכן אש מתלקחת היא מופע מאוד יאנגי. מאחר וה Du Mai נושק למרדיאן שלפוחית השתן, ה Zu Tai Yang, אשר חולק שכבה עם מרידיאן המעי הדק, ה Shou Tai Yang, הרבה מן המופע של האש הוא בדמות עומס בגב העליון: צוואר- ראש- פנים, אזור שליטתה של ה Tai Yang. כמו כן, תנועה לא סדירה מעלה-מטה בקיבה כאשר היא פגועה (דוגמת צרבות, גיהוקים וכן הלאה), גם כן מקושרת לזרימת ה Chong.

2) חסימה בכבד

כאשר כעסים או תשוקות לא ממומשות פוגעות בכבד, הוא מאבד מכוחו לפקד אחר התנועה הרציפה והטיהור בגוף, ונוצרת סטגנציה. גם כאן, החסימה מחוללת הצטברות של חום במחמם התחתון, אשר מתלקחת מעלה אל עבר הלב. בנוסף, מאחר והכבד ביחסים אופקיים לטחול (שניהם שכנים במחמם האמצעי כ'בעל ואשה') הכבד עלול לפגוע בטחול , ואכן, בהרבה מקרים נראה כבד חסום יחד עם חולשת טחול. נוסף לכך, מאחר והכבד זקוק להזנת דם טובה על מנת לבצע את תפקודיו כמניע, מטהר וכן הלאה, חולשת טחול תגרום לפגיעה באיכות הדם, ולכן תעצים את חסימת הכבד.

3) לחות חמה

נוסף לסיבות הנמנות מעלה, לחות חמה עלולה להיווצר גם הודות לצריכה מוגזמת של מזונות המעודדים חום והיווצרות נוזלים. מזונות מתוקים, מוצרי חלב ומוצרי חיטה מעודדים היווצרות נוזלים בעקבותיהם. מזונות חריפים כגון פלפלים ותבלינים למיניהם מעודדים היווצרות חום. מזונות שומניים ואלכוהוליים מעודדים חום והיווצרות נוזלים יחדיו. לחות חמה יכולה לחדור גם מאקלים חיצוני. כפי שצויין בגורמים הקודמים, כאשר תזלוג הלחות למחמם התחתון היא תפגוש באש השר ותגרום לה להתלקח.

4) חולשת Yin ודם

תהליך החיים הוא תהליך של הפיכת Yin- חומר, ל Yang- תנועה. ככל שעוברות השנים, אנו חווים התדלדלות של החומר, של ה Yin. כמו כן, ככל שאנו מחוללים יותר תנועה- בין אם פיסית, רגשית, או מחשבתית- אנו מכַלים יותר Yin. גם סמים מסוימים תורמים לכיליון הנ"ל. כאשר ה Yin נחלש, הוא נכשל בתפקידו לשלוט ב Yang, ואש השר עלולה להתלקח מעלה.

5) התלקחות אש השר

אש השר יכולה להתלקח גם מעצמה, ללא טריגר חיצוני. אש השר קשורה לאנרגיית הכליות, למיניות, לגופניות, לרגשות, וישנם מצבים בהם מתלקחת לעצמה. דוגמא לכך היא תקופת הבגרות המינית- בה היצרים גועשים וה Yang מתעצם מהר. למעשה, כל מצב בו התשוקה גועשת, בין אם מנטלית, רגשית או מינית, יכול לעורר את אש השר.

כפי שנאמר בתחילת פרק זה, כל אחת מן הסיבות הנ"ל כשלעצמה, יכולל לחולל את המופע בו האש היינית מתלקחת מעלה. חולשת אדמה, כפי שאני מבינה את הטקסט של Li, הכרחית כטריגר למופע זה, ומעבר לכך, כל אחד מן הגורמים הנוספים יכול להצטרף, לבד או עם חבריו. בפרק הבא, האחרון לסדרת מאמרים זו, נסקור את האסטרטגיות הטיפוליות (בצמחים, בתזונה ובדיקור) שמציע Li לטיפול במופע זה.

בבליוגרפיה: 

1. Flaws, Bob. Li Dong Yuan's Treatise on the Spleen & Stomach- a translation of the Pi Wei Lun. Boulder, Colorado: Blue Poppy Press. 2004. Print.
2. Lu, Henry. A Complete Translation Of  THE YELLOW EMPEROR'S CLASSIC OF INTERNAL MEDICINE AND THE DIFFICULT CLASSIC. Vancuver: Academy Of Oriental Heritage. 1985. Print.
3. Maciocia, Giovanni. Yin Fire. 15 Aug 2012. Web.

4. אורן, יובל. דיון בהיבטים רוחניים של מחלות עור, על פי תורת החסידות ועל פי הרפואה הסינית. 26 דצמבר 2012. יום עיון ברא צמחים.
5. דינאי, ורד. בחזרה להבנה הבסיסית של Bu Zhong Yi Qi Tang. חלקים 1+2. סינית. רשת.
6. פופקין, ערן. הארות וביאורים ל Pi Wei Lun מאת Li Dong Yuan. במבוק. רשת.
7. קבוצת דיון מקרים ברפואה סינית. שרשור בנושא Pi Wei Lun. אפריל 2013. פייסבוק. רשת.
8. שפרינגר, אייל. השימוש בחמשת הטעמים ברפואה הסינית ובקלאסיקת ה Pi Wei Lun. המרכז לרפואה מסורתית. רשת.

שרון בנרף– מטפלת ברפואה סינית, יוצרת ShenNong Jewelry– תכשיטים בהשראת הרפואה הסינית.
[email protected]

לעיון נוסף

למעבר למאמר השימוש בחמשת הטעמים ברפואה הסינית ובקלאסיקת הPI WEI LUN
למעבר למושגים ורעיונות ברפואה המסורתית

מומלצי החודש

מתעניינים? השאירו פרטים. נחזור מהר!