תקנון האתר-הסכם ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר "המרכז לרפואה מסורתית" ("האתר"). האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מתייחס גם לנשים. שימושך באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותי האתר מהווה את הסכמתך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. יוצרי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל יוצרי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת ויוצרי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
המידע והתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי והם ניתנים ללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. אשר על כן אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות לשם כך עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות האישיות, במקרים רבים, השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית.
כל התכנים, המוצרים ו/או השירותים הכלולים באתר מוצעים למשתמש כפי שהם ללא כל התחייבות. האתר או בעליו של האתר (להלן – "יוצרי האתר") ו/או צוות הכותבים, העורכים ו/או היועצים המשתתפים בעריכתו ו/או מי מטעמם (להלן – כולם ביחד, לצורך הנוחות, "יוצרי האתר") לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי או כל נזק אחר מכל מן וסוג שהוא, אי נוחות, אבדן, דמי נזיקין עונשים עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. למשתמשים לא תהיה כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי יוצרי האתר. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

כל המידע המוצג באתר לרבות סימנים מסחריים, מידע מילולי, תמונות, צלמיות (אייקונים), לוגו וכו´ מוגנים בזכויות יוצרים ואין להעתיק/לשכפל/להפיץ או לעשות כל שימוש שהוא במידע זה ללא אישור מפורש ובכתב מ"המרכז לרפואה מסורתית" ובעלי האתר. האתר מאפשר ליצרנים, יבואנים ומשווקים של מוצרים ושירותים רפואיים, לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. יוצרי ומפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האתר, בגין טיבם ו/או בגין התאמתם של מוצרים ושירותים הניתנים על-ידם ו/או בגין דבר מה האמור בעלון לצרכן המצורף להם. ל "מרכז לרפואה מסורתית" ולבעלי האתר לא תיהיה אחריות על התכנים שנמשכים כקישור מהאתר YouTube ומאתרים אחרים לא מבחינת תוכן וכמו כן מזכויות היוצרים.

קישורים
"המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים, ישראלים או זרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו"המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך.יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. "המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מבלי לגרוע מן האמור, "המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

תנאי שימוש בפורום
"המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר מאפשרים לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום הגולשים או בתגובות להודעות. השימוש וההשתתפות בקבוצות הדיון (פורומים) של האתר כפופים לתנאים המפורטים מטה. בכניסתך לפורום הגולשים הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כיידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש בפורום שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט. הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש בפורום גולשים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים. הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך ש/בעלי האתר/מנהלי הפורומים אינם נושאים בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים. הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי "המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר/מנהלי הפורומים אינם אחראים לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורום הגולשים.הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש בפורום הגולשים אתה עלולים להיות חשופים למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מ "המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר/מנהלי הפורומים בעניין זה. תנאי השימוש המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר: מסירת מידע או הודעות לפרסום בקבוצות הדיון/פורום מהווה את הסכמתך לכך שהאתר יהיה רשאי להציג במסגרת קבוצות הדיון/פורום את המידע באופן שבו כל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. אין לפרסם ב קבוצות הדיון/פורום מידע או פרטים, מכל סוג שהוא,בלתי חוקיים, אשר נועדו למטרות בלתי חוקיות, מעודדים עבירות פליליות, עלולים להוות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית, מוצאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או המהווים הפרה אחרת של הדין הישראלי,בעלי אופי מיני בוטה, גסים, פוגעים ברגשות הציבור, עוינים, מעליבים, מאיימים, משמיצים, מטרידים,כוללים וירוסים או המסוגלים לגרום בדרך אחרת לנזק לרשת או למשתמשים בה ו/או בעלי אופי מסחרי או פרסומי,כמו כן אנא, הקפידו על חוקי זכויות היוצרים, כאשר אתם מכניסים הודעות לפורומים. האתר/בעלי האתר רשאי לסרב לפרסם מידע ו/או למחוק כל מידע, אף אם פורסם, במקרה שלדעת האתר הפרסום מפר את הוראות תנאי השימוש או פוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה או במשתמשיו. האתר/בעלי האתר אינו בודק ואינו יכול לבדוק את נכונותו או דיוקו של המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר. לפיכך, הנך נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ההודעה שתשגר ל קבוצות הדיון/פורום ולתוצאות שינבעו מכך. האתר/בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות ביחס להודעות ב קבוצות הדיון/פורום, תוכנן של הודעות אלו, אמינותן, דיוקן, מהימנותן, שלמותן וכל נזק, אובדן, אי נוחות וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שיגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או שיימסרו באמצעותן. תשובות לשאלות שיתקבלו בקבוצות הדיון אינן מהוות עצה מקצועית. יש לזכור כי יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה וכי קבוצות הדיון אינן תחליף לייעוץ כזה. יוצרי ומפעילי האתר לא יישאו באחריות למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות דעת על-ידי מומחה מתאים. החלטתך לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצת הדיון והתוצאות שינבעו מכך הינם על אחריותך המלאה והבלעדית. "המרכז לרפואה מסורתית", בעלי האתר ומפעיליו עושים כמיטב יכולתם כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/א והפרת חוק כלשהו – אנא הודע על כך מיידית ל "מרכז לרפואה מסורתית" ולמפעילי האתר- (צור קשר) בצירוף פרטים מלאים.

פרטיות:
יוצרי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיוזנו לאתר לצרכים סטטיסטים שונים ו/או לצורך שיפור האתר.כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, מעת לעת, לשלוח לכם הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים. בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות החזרת מייל לשולח עם המילים: "הסר מרשימת התפוצה" אם "המרכז לרפואה מסורתית" יתמזג או יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר, הוא יהיה זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ב".https://www.healing-arts.co.il", ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.

זכויות יוצרים:
זכויות היוצרים באתר וכל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל "המרכז לרפואה מסורתית" ו/או בעלי הזכויות בו, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר – בכתב ומראש. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת "המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר מראש ובכתב.

כללי:
"המרכז לרפואה מסורתית"/בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להכניס שינויים בתנאים בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא כל צורך בהודעה או התרעה. הנך מאשר בזאת כי כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר לא מתקיימים בינך לבין החברה ו/או יוצרי האתר או מי מהם כל קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה וכיוצ"ב . השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל. בכל בעיה או שאלה הקשורות באתר האינטרנט לחץ כאן.

מומלצי החודש