…באמאמש'ךָ- על פחד, ערפול מחשבתי ומעגל הבקרה הסיני

מאת שרון בנרף

כולנו (טוב לפחות רובנו…) מכירים את המנגון בו מחשבה לא נעימה שולחת אותנו למקרר, לשינה או לבהייה ממושכת בטלוויזיה… מה הוא שורש המנגון הגורם לנו למסך את רגשותינו? כיצד מתבטא הדבר במיסוך חריף יותר, כגון באוטיזם או בהכחשה המצויה בהפרעות אכילה רבות? מדוע טקסים החוזרים על עצמם מרגיעים חרדה, ואיך כל זה מתקשר למעגל הבקרה הסיני?

בְּאִּּמאִמַש'ךָ… מחשבות על מעגל הבקרה

במאמר הקודם ניתחנו את הסינדרום 'ליחה החוסמת את פתחי הלב' והתייחסנו לתיאור המופע עצמו, למנגנונים הפועלים ברקע, ולגורמים המחוללים אותו. אך לא כל אדם אשר יצרוך כמות גדולה של צ'יפס, או יחיה במדינתנו המייצרת סיבות טובות לחרדה, יפתח תסמינים של 'ליחה החוסמת את פתחי הלב'. אם כן, מה היא הסיבה הגורמת לאנשים מסוימים לנטות לכך יותר? ההשערה אותה מצאתי, מתוך חקירה בכתבים ומנסיוני הקליני, היא ש'ליחה החוסמת את פתחי הלב' ,כאשר נובעת מפחד, הנה צורת ביטוי קיצונית למנגנון 'מעגל הבקרה', (המכונה Ke Cycle) , בו איכות האדמה מבקרת, או יותר נכון מווסתת, את איכות המים.

כיצד רגשות מווסתים זה את זה? על מעגל ההזנה ומעגל הבקרה ברפואה הסינית
הכתבים הסינים1 מתארים מספר מערכות יחסים בין חמש האיכויות. הבולטות שבהן הן 'מעגל ההזנה' ו'מעגל הבקרה'. בפרק החמישי של ה- Su Wen ('ספר השאלות הפשוטות'- מתוך הקלאסיקות של הרפואה הסינית) מתוארים המעגלים הנ"ל, ומה שיפה לראות זה שבעוד מעגל ההזנה מתואר דרך הרקמות, מעגל הבקרה (הוויסות) מתואר דרך הרגשות…
מתוך תיאור מעגל ההזנה, ה Sheng Cycle:
"… הכבד מוליד את הגידים, הגידים מולידים את הלב… הלב מוליד את הדם, הדם מוליד את הטחול… הטחול מוליד את הבשר, הבשר מוליד את הריאות… הריאות מולידות את העור והשיער, העור והשיער מולידים את הכליות… הכליות מולידות את מח העצם, מח העצם מוליד את הכבד…"2

כל אחת מן האיכויות, מתגלמת בין השאר ברגש ובצליל, וכך הכבד מקושר לכעס ולקריאה (צעקה), הלב מקושר לשמחה ולצחוק, הטחול מקושר להרהורים (מחשבה, דאגה) ולשירה, המתכת מקושרת לאֳבֳל ולבכי, והכליות מקושרות לפחד (חרדה) ולאנחה3. כאשר הכתבים מתארים את מעגל הבקרה, ה Ke Cycle, הם מדגימים זאת דרך אותם רגשות:
"…הכעס מזיק לכבד, אֳבֳל מתגבר על הכעס… השמחה מזיקה ללב, פחד מתגבר על השמחה… ההרהורים מזיקים לטחול, כעס מתגבר על ההרהורים… האֳבֳל מזיק לריאות, השמחה מתגברת על האֳבֳל… הפחד מזיק לכליות, ההרהורים מתגברים על הפחד… "4

כאשר הרגשות מוצגים כאן באופן המזיק לאיברים המקושרים בהם, אין הכוונה היא לרגשות במידה התקינה, אלא למידה בה הם התעצמו לכדי צורה מזיקה (דוגמת כעס עצום), חסרת שליטה (דוגמת חרדה משתקת, או אֳבֳל בלתי פוסק), ושאינה במקומה (דוגמת צחוק מנותק מהקשר הסיטואציה).

כדי להבין את אפיון הרגשות לעומק, השוויתי בין ארבעה תרגומים שונים5 ל- Su Wen, וכך מצאתי שכאשר מתארים את הרגש המשויך לאדמה, אותו רגש הגובר על הפחד העצום המזיק לכליות, הפרשנויות אליו הן: הרהורים, דאגה (או דאגנות), חרדה, חשיבה, חשיבה מרובה, חשיבה אובססיבית. יש כאן מנעד רחב של פרשנויות, אך ללא ספק המשותף להן היא פעילות מחשבתית מועצמת. הסימנית עצמה לפעולה זו ( 思 Si) מתארת ייצוג של מח השוכן מעל ללב6 . בהקשר החיובי, סימנית זו מתארת תקשורת טובה בין הלב למח , תקשורת המאפשרת את התכנותו של ההליך החשיבתי. בהקשר הפתולוגי, סימנית זו מתארת את המח כמכביד על הלב, כלומר מצב של חשיבה דאגנית, חוזרת על עצמה, אובססיבית, אשר אינה תקינה ואינה מניבה 'תוצר' פרודוקטיבי.

מעגל הבקרה פועל באופן כזה שבו כל איכות מוזנת מהאיכות הקודמת לה (ה'אמא' שלה לצורך העניין) ומבוקרת ע"י האיכות הקודמת לאיכות אמהּ (ה'אמ-אמא' שלה לצורך העניין…). וכך, לכל איכות אחריות רבה גם בהזנת 'הדורות הבאים' אחריה, אך גם בוויסותם. (תוכלו להעזר בתרשים המופיע בתחילת המאמר על מנת להעמיק באופן בו פועלת הבקרה: המים (פחד) מצננים את האש (שמחה),  האש (שמחה) ממיסה את המתכת (צער), המתכת (צער) מרסנת את התפרצותו של העץ (כעס), העץ (כעס) מחדיר תנועה לסטטיות האדמה (חשיבה), והאדמה (חשיבה) מתחמת את גבולות המים (פחד).

מקרים של 'ליחה החוסמת את פתחי הלב' הם מקרים בהם איכות האדמה מייצרת את הליחה, על מנת למסך, להגן על האדם מפני הפחד הגדול השורה בו. כלומר ישנה בקרה של האדמה על המים, והביטוי לכך מתגלם בלב. עוד הכתבים מציינים:
"… כאשר דופק הטחול חלש, הדבר יתבטא בחסימת תשעת הפתחים, וזוהי מחלה כפולה… (הטחול יהיה חלש והקיבה תהיה 'עודפת'- הסבר המתרגם)…"7 ואכן- צמחים רבים העוסקים ב'ליחה החוסמת את פתחי הלב' נכנסים למרידיאן הקיבה ומסייעים לה בתפקודי ההורדה.

ציטוט נוסף המחזק את ההשערה הזו, איננו משתייך למעגל ההזנה או הבקרה, אלא דווקא למעגל היווצרות הפתולוגיה (מכונה לעיתים 'מעגל המוות') . וכך נאמר:
"…האיבר מקבל את מחלתו מאיבר הבן… הוא מעביר אותה לאיבר אותו הוא מבקר… המחלה תמשיך ותיאסף באיבר האם… ולבסוף, כאשר המחלה תגיע לאיבר המבקר, ייגרם מוות… "8

כלומר, כאשר אנו מזהים פתולוגיה בהכרה הצלולה, בפתחי הלב, מקורה בטחול:
"…הלב מקבל את מחלתו מהטחול…"9
"…מחלה של הטחול תבוא להצטבר בלב…"10

כמובן שבכל רגע נתון כל חמש האיכויות מעורבות בתהליכי הזנה, בתהליכי ויסות ובתהליכי פתולוגיה, אך במאמר זה אנסה לבודד את האיכויות על מנת להציע מבנה, חלקי לפחות, ל"מי הביצה ומי התרנגולת", מבנה אשר ניתן להשתמש בו כאשר מנסים לחשוב על אסטרטגיה טיפולית, הן בדיקור והן בצמחים.

עננים של חרדה11

עד כה עסקנו בביסוס ההנחה כי ערפול פתחי הלב נובע מן הטחול. כעת נצעד למקום הקדום יותר בתהליך, וננסה להבין מה קורה בתהליך הפחד, המשַתק את הכליות וגורם לתגובת הטחול ביצירת ליחה ובערפול ההכרה.
תנועת ההתכנסות מטה, שהיא התנועה התקינה של הכליות (ושל איכות המים בכלל), מוקצנת במצבים של פחד. הדבר גורם גם ל'צניחת יתר' של צ'י הכליות עד לכדי פגיעה בג'ינג, וגם לפגיעה במערכת היחסים בין הכליות ללב12. פרק שמונה ב- Ling Shu ('ציר הרוח'- מתוך קלאסיקות הרפואה הסינית) מציין כי:
"…כתוצאה מעזיבת הרוחות את הגוף בעקבות פחד, אדם יכול לאבד את הבעלות על עצמו…"13 .

כמו כן, הרופא  Zhu Dan Xi (שושלת ג'ין-יואן  (1127-1368) מציין כי
"…בגלל הפחד, הרוחות (=הכוונה ל SHEN) עוזבות את משכנן (=הכוונה ללב). כאשר המשכן נותר ריק, ליחה עלולה להיכנס. כאשר הליחה ממלאת את המשכן, היא דוחה את הרוחות, ולרוחות אין לאן לשוב…" 14.

נדידת הרוחות וחזרתן לגוף, למשכנן בלב, היא זו שמאפשרת לנו השראה, דמיון, חלימה, חזון וחוויות רוחניות. כאשר ליחה חוסמת את פתחי הלב, הרוחות מופרעות וסובלות מ'שוטטות יתר', דבר הגורם ל
"…מחשבות ודיבור מוזרים ולא מציאותיים, סיוטים, הפרעות רגשיות ועוד…" 15.

דבר נוסף הגורם ללב להיות משכן לא נח עבור הרוחות לחזור אליו, הוא חוסר בּיִין הלב ובדם הלב16. הכתבים מציינים כי פחד הוא תוצאה של חוסר הרמוניה בין היין ליאנג (=כנראה שבתוך הכליות) או תוצאה של חוסר דם17. הבנו, אם כן, שפחד גורם להחלשת הדם, לסילוק הרוחות, ולתפיסת משכנן על ידי הליחה. כעת ננסה להרחיב את ההבנה, בדבר פעילותה של האדמה בשלב זה.

התנועה הממרכזת של האדמה
"…תראה, היא אומרת לי, ערפל מכסה את הכביש.
הבעיות מתחילות בראש, החיים מפחידים מספיק…"18

מה יותר מתאים משורה זו בשירו של שלמה ארצי, לתאר את הערפל הדרוש על מנת למסך את הפחד. אך מעבר למנגנון אשר תואר כבר, לפיו הליחה תופסת את מקומן של הרוחות (אשר ברחו בעקבות פחד ממושך האוחז בגוף), ישנו מנגנון נוסף ה'מצדיק' את השתלטותה של האדמה על המתרחש, והוא עקרון התנועה הצנטריפטלית (תנועה מעגלית המכוונת כלפי המרכז) של איכות האדמה.

התנועה הצנטריפטלית של איכות האדמה, עוזרת לבנות מרכז במקום בו עקב הפחד, איכות הכליות, המים, 'צנחה' צניחה יתרה, או נפרדה מאיכות האש, מן הלב19. במצב תקין, תהיה זו תנועה ממרכזת אשר עוזרת להתגבר על ההפרדה, או חשיבה הגיונית ובהירה, אשר עוזרת להתגבר על החרדה– הלא היא מצב בו ההיגיון נעדר מן התמונה (לדוגמא במצבי פוסט טראומה, בהם אירועים מן ההווה המקושרים אסוציאטיבית לעבר, מפעילים את חווית הפחד, גם כאשר אינו שום איום ממשי עכשווי על חייו של האדם)20 . נוסף לכך, מעורבותו של הטחול חיונית כאן לבנייה מחודשת של הדם21 .

לפיכך, מצבים של 'ליחה החוסמת את פתחי הלב' הם מצבים משובשים או מוקצנים של מנגנון זה, וכך, חשיבה הגיונית ובהירה יכולה להשתבש למצבים של חשיבה אובססיבית כגון ocd, ותנועה צנטריפטלית תקינה יכולה להשתבש עד לכדי התכנסות יתר כגון במצבים של נתק מהמציאות, בין אם מדובר באובדן הכרה (דוגמת קומה), בפסיכוזה (דוגמת סכיזופרניה), או בהתכחשות חזקה למציאות (דוגמת אנורקסיה, למשל). כתבים סינים משתפים בפרקטיקה הקלינית, ומעידים על כך שבהרבה מקרים, נראה בדופק את המאמץ של הטחול והקיבה לגבור על 'מלאות' הכליות- מלאות הנובעת מעודף פחד22 .

עד כה עסקנו בהעמקה של הבנת מערכות היחסים השונות בין חמש האיכויות, ה Wu Xing, ותרומתן להתפתחות המנגנון 'ליחה החוסמת את פתחי הלב' . המאמר הבא יחזיר אותנו לממדים 'ארציים' יותר, ובו נעמיק בהבנת הבעיה, דרך למידה על הצמחים המשמשים לטיפול בה.

שרון בנרף B.ed F.A. Dip.Ac.CH מטפלת ברפואה סינית עתיקה (דיקור, צמחי מרפא, תזונה). יוצרת ShenNong Jewelry– תכשיטים בהשראת הרפואה הסינית. [email protected].

למעבר לחלקו הראשון של המאמר- כשהדרך מטושטשת- ליחה החוסמת את פתחי הלב

למעבר לחלקו השני של המאמר אודות צמחי מרפא לטיפול בליחה החוסמת את פתחי הלב

הפניות ומראי מקום: 

Lu, Henry. A Complete Translation Of THE YELLOW EMPEROR'S CLASSIC OF INTERNAL MEDICINE AND THE DIFFICULT CLASSIC. Su Wen Chapter Five. P 35-40. Vancuver: Academy Of Oriental Heritage. 1985. Print.
2שם,שם.
3שם,שם.
4שם, שם.
5הכוונה לתרגומים של הנרי לו, של אליזבת' רושה דה לה ויה, של וו צ'י ושל חנה גינגולד
6Rochat De La Vallee, Elisabeth withFater Claude Larre. Spleen And Stomach. P 60-69. Sandra Hill: Monkey Press. 2004. Print.
7Lu, Henry. A Complete Translation Of THE YELLOW EMPEROR'S CLASSIC OF INTERNAL MEDICINE AND THE DIFFICULT CLASSIC. Su Wen Chapter 16. P 126. Vancuver: Academy Of Oriental Heritage. 1985. Print.
8Lu, Henry. A Complete Translation Of THE YELLOW EMPEROR'S CLASSIC OF INTERNAL MEDICINE AND THE DIFFICULT CLASSIC. Su Wen Chapter 16. P 127-128. Vancuver: Academy Of Oriental Heritage. 1985. Print.
9שם, שם
10שם, שם
11'מתוך שירו של אהוד בנאי 'גבולות
12Rochat De La Vallee, Elisabeth withFater Claude Larre. Kidney. P 89-90. Sandra Hill: Monkey Press. 2001. Print.
13שם,שם
14Ph.d Dharmananda, Subhuti. What Is Phlegm Mist Affecting The Orifices Of The Heart? An Examination Of a TCM Perspective on Causes Of Stroke. (Quote From 'DanXi ZhiFa XinYao'). 1 Dec 2014. ITMonline. Web.
15Ph.d Dharmananda, Subhuti. What Is Phlegm Mist Affecting The Orifices Of The Heart? An Examination Of a TCM Perspective on Causes Of Stroke. 1 Dec 2014. ITMonline. Web.
16שם, שם
17Rochat De La Vallee, Elisabeth withFater Claude Larre. Kidney. P 89-90. Sandra Hill: Monkey Press. 2001. Print.
18'מתוך שירו של שלמה ארצי 'מנגב לך את הדמעות
19Rochat De La Vallee, Elisabeth withFater Claude Larre. Kidney. P 89-90. Sandra Hill: Monkey Press. 2001. Print.
סמינר הכשרה למצבי פוסט טראומה- ארגון 'מדקרים ללא גבולות'- אפריל 202014
21Rochat De La Vallee, Elisabeth withFater Claude Larre. Kidney. P 89-90. Sandra Hill: Monkey Press. 2001. Print.
22שם,שם.

בבליוגרפיה לסדרת המאמרים

רגע לפני קריאה- דקה על טרמינולוגיה ומושגים במאמר

לשם נוחות הקריאה השוטפת, בחרתי לכתוב את סדרת המאמרים במושגים עבריים, ולצמצם מושגים לועזיים. עם זאת יש לציין, כי קיים פער תכני עמוק בין הביטוי העברי לשם הסיני, וכך לדוגמא, כאשר אני כותבת 'טחול' איני מתייחסת רק לאיבר עצמו, אלא לאיכות כולה, כפי שמתבטאת בביטוי Pi ובמרידיאן Zu Tai Yin. נוסף לכך, רוב החומר אשר נקרא לצורך סדרת מאמרים זו כתוב באנגלית. לרוב תרגומים מסינית לאנגלית. התרגומים לעברית הם שלי, והשתדלתי שיהיו נאמנים למקור עד כמה שניתן.

רשימה בבליוגרפית

דאור, דן. שבעת הממריצים. האיש היפה- תרגום 5 שירי פ'ו. הוצאת קשב לשירה. 2010. דפוס.
דפנה, סלעית. קורס פורמולות קלאסיות. רחובות: הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. 2012. דפוס.הוברמן, אורן. איך החיידקים שולטים בנו. מוסף כלכליסט. 2 בפברואר 2012. רשת.
סמינר הכשרה למצבי פוסט טראומה- ארגון 'מדקרים ללא גבולות'- אפריל 2014.
צוות מורי המסלול לרפואה סינית. נקודות ומסלולי דיקור. רחובות: הדפסת הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים. 2012. דפוס.
שיעורי CCTM, תכנים מאת פטר ואן קרבל, בהעברת מרצים שונים, הפקולטה לחקלאות- רחובות.

MD.Dr, Campbell-McBride, Natasha. Gut And Psychology Syndrome. P 34-39 .Pennsylvania: Maple-Vail Book Manufacturing. 2010. Print.
Deadman, Al Khafaji & Baker. Manual Of Acupuncture. England: Journal Of Chinese Medicine Publications. 2007. Print.
Deadman P. & Al Khafaji M. A Treatment Of Psycho-Emotional Disturbance By Acupuncture With Prarticular Reference To Du Mai. Journal Of Chinese Medicine No.4. 7 January 1995. Web.
Ph.d Dharmananda, Subhuti. What Is Phlegm Mist Affecting The Orifices Of The Heart? An Examination Of a TCM Perspective on Causes Of Stroke. 1 Dec 2014. ITMonline. Web.
Ellis, Wiseman & Boss. Grasping The Wind. Brookline: Paradigm Publications. 1989. Print.
Maciocia, Giovanni. Foundations of Chinese Medicine: A Comprehensive Text for Acupuncturists and Herbalists 2nd edition: Identification Of Patterns According To The Internal Organs. Elsevier: 2005.print.
Lu, Henry. A Complete Translation Of THE YELLOW EMPEROR'S CLASSIC OF INTERNAL MEDICINE AND THE DIFFICULT CLASSIC. Vancuver: Academy Of Oriental Heritage. 1985. Print.
Qi, Wu (translator). Chinese English Addition YELLOW EMPEROR'S CANON OF INTERNAL MEDICINE.Beijing: China Science & Technology Press. Print. 1997.
Rochat De La Vallee, Elisabeth withFater Claude Larre. Kidney. Sandra Hill: Monkey Press. 2001. Print.
Rochat De La Vallee, Elisabeth withFater Claude Larre. Spleen And Stomach. Sandra Hill: Monkey Press. 2004. Print.
Dr. Xu, Benny. The Ghost Points. Alberta Collage Of Acupuncture & Traditional Chinese Medicine. 13 Jan 2013. View at 20 July 2014. Web.

לעיון נוסף
ברנוביץ', עופר. ליחה- הסוואה והתגוננות. חוברת הכנס 'סוכרת ומחלות מטבוליות' –מרץ 2013. אתר האגודה לריפוי סיני מסורתי. רשת.
גינגולד, חנה. ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב (תרגום). הוד השרון: הוצאת 'אסטרולוג. 2008.
מנוע חיפוש צמחים. אתר 'עלעלים'. יולי 2014. רשת.
מנוע חיפוש צמחים. אתר בי"ס 'תמורות'. יולי 2014. רשת.
מנוע חיפוש צמחים. אתר 'ראן צמחים'. יולי 2014. רשת.
קבוצת דיון מקרים ברפואה סינית. פייסבוק. רשת.
תודה לאייל שפרינגר, מיכאל ליטבק, מרים רייך, עופר ברנוביץ' ועפרה ברעלי על ההפניה למקורות.
תודה לניצן אורן על הסיוע עם התרגומים!
תודה ל-א' ול-ש' ,לביאות של ממש, שהסכימו לשתף אותי בתהליך שהן עוברות בגידול הגורים שלהן…
ותודה לגורה שלי, שהתחילה את כל הסיפור הזה…

מומלצי החודש

מתעניינים? השאירו פרטים. נחזור מהר!