מהי TEF?

הרקע לשיטה:

שיטת TEF לתזונה ורפואה מסורתית (Traditional Energetics of Foods), הוקמה בשנת 2007 ידי אייל שפרינגר, מהדמויות המובילות בארץ בתחום הטיפול, הכתיבה, והוראת הרפואה והתזונה המסורתית. ב2012 הוקם המרכז לרפואה מסורתית, קליניקה בה מיושמות טכניקות הטיפול של שיטת TEF.

כשיטה מתפתחת, אייל שפרינגר ומטפלי TEF חוקרים שיטות ריפוי מרחבי העולם, ומאתרים גישות וטכניקות טיפול יעילות וברות שימוש בתקופתנו.
TEF פועלת לשילוב עקרונות הרפואה המסורתית ברמת הבית, הקהילה ובמוסדות הרפואה וההכשרה הרפואית.

ההנחה בבסיס פעילותנו, היא כי הרפואות המסורתיות אוצרות ידע רב, המתאים לטיפול ומניעת רבים מהחוליים הפוקדים את האנושות כיום. אנו טוענים כי בתהליך התפתחות המהיר של הרפואה בעולם המתועש, עם הרצון להתנער מכל מה שנחשב לפרימיטיבי, "התינוק נישפך עם המים", וטכניקות טיפול רבות, חלקן יעילות ובטוחות לשימוש כמעט ואבדו.

חשיבותן של רוב הרפואות המסורתיות, דוגמת הרפואה הסינית, ההודית, או הערבית-יוונית, טמונה בראיית העולם ההוליסטית העומדת בבסיסן, במטרה אליה הן שואפות להגיע, ובדרך בה הן מגדירות בריאות. מטרתן של רפואות אלה היא הרמוניה של האדם וסביבתו האנושית והטבעית. מאפיינים אלה הופכים את הרפואה המסורתית לחשובה משמעותית ונחוצה בתקופה בה אנו חיים כיום.

העקרונות העומדים בבסיס שיטת TEF:
איסוף ידע: איסוף ידע ומחקר אודות רפואות המסורתיות מרחבי העולם, פרסום פירות המחקר, והשמשת כלים טיפוליים מתוך עולם הרפואה המסורתית. המחקר יכלול בחינה ביקורתית והבדלה בין ידע העשוי להיות שימושי ברמה הקלינית, לידע אשר איננו שימושי, אך יש בו כדי לתרום להכרת הרפואה המסורתית על רבדיה השונים.
הרקע: חקר והצגת הרקע התרבותי, ההיסטורי, הרעיוני, והגאוגרפי, המהווים בסיס להתפתחות הרפואות המסורתיות ומסייעים להבנת תפקידה של הרפואה במרחב בו נוצרה. איתור האלמנטים הרפואיים הניתנים ליישום ללא תלות בהקשר התרבותי המקורי.
מקורות הידע: הסתמכות על מקורות ראשוניים כגון טקסטים קלאסיים ואנשי רפואה המשמרים מסורות רפואיות, לצד מקורות משניים כגון עבודות מחקר וספרות אשר נכתבה אודות אותן רפואות.
השוואה ושילוב: הצגת הקשרים וההשפעות ההדדיות בין מסורות ריפוי שונות, הכרות עם זרמים שונים בכל שיטת ריפוי, השוואה בין שיטות הריפוי, ובדיקת האפשרות לשילוב קליני של כלים ממתודות שונות באותה מסגרת טיפולית וגם בתוך מסגרת הטיפול הרפואי הקונוונציונלי.
מחקר רפואי: איסוף והצגת מחקרים הנערכים ברחבי העולם אודות תחומי הרפואה המסורתית השונים.
תקשורת רב תחומית: תמיכה ועידוד של תקשורת מולטידיסציפלינרית בין גופים ואישים בעלי עניין ברפואה מסורתית: מטפלים, מתעניינים, מרפאים מסורתיים, כותבים, מורים, אנשי אקדמיה ומחקר.
רפואה מסורתית מקומית: התייחסות מיוחדת למסורות ריפוי מקומיות- ים תיכוניות, מחקר אודות מסורות תזונה וצמחי מרפא מקומיים, ארץ ישראליים. עם זאת אנו נימנע מקידוש הרפואה המקומית, במידה והניסיון הקליני יצביע על יעילות יחסית של גישות רפואיות אחרות ובתוכן גם הרפואה הקונוונציונלית-מערבית.
קיימות: הדגשת הקשר בין רפואה מסורתית לקיימות. איסוף והצגת מידע אודות פרקטיקות מסורתיות ומודרניות התומכות באיזון אקולוגי, ובהרמוניה בין האדם לבין המרחב האנושי והטבעי בו הוא חי. בכל פעילויות המרכז, נשאף לקיום עקרון הקיימות.
הנגשת הידע והאמצעים: מתן מידע ואמצעים לגולשי האתר ומטפלים, אשר יסייע בידם לבסס אלמנטים מתוך עולם הרפואה המסורתית בחייהם ובעבודה הקלינית. חשיפת אתרים ומקורות מידע העוסקים בתחום, מטפלים, ספקי מזון וחומרי מרפא, ספרות, כנסים, ושאר פעילויות בנושא.

שיטת TEF מייצגת חיפוש ולמידה מתמדת. מרחב בו מתעורר מחדש הרעב, התיאבון והרצון לגעת בחיים. הידע אשר מוצג באתר, בהרצאות ובפעילויות השונות נועד לשימושכם ורווחתכם. אנו מקווים שחווית הלמידה שלכם, השותפים בעשייה תהיה שלמה ומעשירה.

לשירותכם,
אייל שפרינגר וצוות TEF.

פעילות TEF מתקיימת במגוון מרחבים: במסגרת הקליניקה ברמת אביב, במרחב האינטרנטי, ובפעילויות ברחבי הארץ.

מומלצי החודש

מתעניינים? השאירו פרטים. נחזור מהר!